Son 24 Saat Ekonomi
Email Aboneliği

Borsada Kâğıt Analizi Nasıl Yapılır?

Borsada kâğıt analizi nasıl yapılır sorusuyla borsada yatırım yapmaya karar verdiğiniz zaman karşılaşmanız mümkündür. Bu analiz, birikimlerinizi değerlendirmeye başlamadan önce yapmanız gereken en önemli analizdir. Yazımızda kâğıt analizini nasıl yapacağınızı açıklayacağız.

Sibel Şendere
3.10.2016 12:34:00
Borsada Kâğıt Analizi Nasıl Yapılır?

Borsada kâğıt analizi yapmanın iki alt aşaması vardır. Bu aşamaları yazımızın devamında anlatacağız. Ancak öncelikle kâğıt analizinin ne demek olduğundan ve neden yapılması gerektiğinden söz edeceğiz. 

Borsada pek çok yatırım aracına yatırım yapılır. Bu araçlara yatırım yapmadan önce yatırımcılar pek çok araştırma, analiz, yorumlama yaparlar. Ardından ön görülerde bulunurlar. Kâğıt sözcüğüyle bahsettiğimiz araçlar kıymetli evraklardır. Bunlar hisse senetleri, tahviller, çekler, poliçeler ve bonolar olabilir. Kıymetli Evrak Nedir? Özellikleri ve Türleri Nelerdir? yazımızda kıymetli evraklarla ilgili kapsamlı bilgiye ulaşabilirsiniz. Kıymetli evraklar, avantajlı yatırım araçları olsalar da yatırım yapmadan önce detaylı şekilde düşünerek ondan sonra yatırım yapmak gerekir. 

Birikimlerinizi değerlendirmeye yeni karar verdiyseniz yatırımcıların yatırım yaparken nasıl hareket ettiklerini gözlemlemeniz çok işinize yarayacaktır. Başarılı olan yatırımcılar genellikle uzun bir araştırma ve inceleme döneminden sonra yatırımlarını gerçekleştirirler. Bu yatırım, kısa sürede ve hemen kazanç getirmezse pozisyonu kapatmazlar. Tahminleri gerçekleşinceye dek beklerler. Çünkü yatırım dünyasında önemli olan kararlı olmaktır. Ön görülerinizde yanılmadığınızdan emin olmanız gerekir. Duygularınızla değil mantığınızla hareket etmeniz gerekir. Yatırım dünyasına yeni giren kişilerin yaptığı hatalardan biri budur. Tahminlerine güvenmeden ve tamamen duygusal şekilde hareket ederler. Bu yaklaşım şekli kazancım aksine kayıp getirir. 

Borsada kâğıt analizi yapmak gerekli bir eylemdir. Zira yatırım yapılacak aracın ne kadar kâr getireceğini bilerek yatırım yapmak yatırımcıların ön koşuludur. Bu konuda geliştirilmiş çok sayıda yöntem vardır. Bu yöntemlerden bir kısmı piyasa koşullarını ve ekonomiyi analiz etmenizi sağlarken bir kısmı da yatırım yapacağınız aracın geçmişten bugüne fiyat seviyesini öğrenmenizi ve gelecek dönemlerde fiyat seviyesinin ne olabileceğini tahmin etmenizi sağlar. 

Borsada kâğıt analizi yatırımlarınızı gözü kapalı şekilde yapmanızı önler. Burada kastettiğimiz durum bir yolda nereye gittiğinizi bilmeden adım atmak gibidir. Yani yatırım yaptığınız aracın ekonomik durumlardan nasıl etkilendiğini bilmemek ve size yakın vadede ne kadar kazanç getirebileceğini ön görememektir. Yatırım yapmadan önce “Bu hisse senedi bir ay içinde bana ne kadar kazanç getirebilir?" ya da “Bu hisse senedinin ait olduğu şirket önceki dönemlerde ortaklarına ne kadar kâr payı (temettü) dağıtmış?" gibi sorulara cevap verebilmeniz gerekir. Eğer bu sorulara cevap veremiyorsanız zaten o yatırım aracına yatırım yapmamalı ve gerekli analizleri tamamladıktan sonra yatırım yapmalısınız. 

Borsada yatırım yaparken aceleci davranmak size kayıp getirir. Sakin, soğukkanlı olmalı ve yatırım yapacağınız zamanı iyi seçmelisiniz. Zamanlama çok önemli olsa da gerekli araştırmaları yapmadan acelece yatırım gerçekleştirmek, bir avantaj sağladığınız anlamına gelmez. Önce araştırma, inceleme, veri toplama, grafik okuma, analiz, ön görüde bulunma ve ardından zamanlama gelir. Bazen sadece bir dakikalık pozisyon açma kapama işlemlerinden yatırımcılar yüksek kazançlar elde edebilmektedir. Fakat o bir dakikalık yatırımın öncesinde belki de on günlük araştırma yatmaktadır. 

Borsada kâğıt analizi iki alt aşamadan oluşur. Bunlar temel analiz ve teknik analizdir. Her ne kadar bu iki analiz türünden daha önce ayrı ayrı başlıklar hâlinde söz etmiş olsak da bu analizlerin borsada ve kıymetli evraklarda gerçekleştirme şekli başkadır. Yine de bu analiz türlerine ayrı ayrı göz atmak isterseniz Temel Analiz Nedir ve Nasıl Yapılır?  ve Teknik Analiz Nedir ve Nasıl Yapılır? başlıklı yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Borsada Kâğıt Analizi - Temel Analiz Nasıl Yapılır?

Kâğıt analizi yaparken önce temel analiz yapmakta yarar vardır. Temel analiz yatırım aracınızı etkileyen, etkilemiş ve etkileyebilecek çok sayıda unsuru göz önüne alarak pek çok veri üzerinden yorumlar yapmanızı ve gelecekte fiyat seviyesinin ne olabileceğine dair tahminler yürütmenizi sağlar. Bunun için pek çok veri toplarsınız. Yatırım aracınının değerinin ne yönde değişebileceğini ön görmek için ihtiyacınız olan her ögeyi analize katarsınız. Bunun için izlenen belli aşamalar vardır. Örneğin, bir hisse senedine yatırım yapmayı planlıyorsunuz. Bunu planlamanızdaki amacınız hisse senedinin ait olduğu şirketin sizde iyi bir izlenim bırakması ve bu şirketin izlediği yolun size güven vermesi olsun. Bu durumda analiz, inceleme ve detaylı bir araştırma gerçekleştirmeden hemen yatırım yapmak tam bir hata olacaktır. Her ne kadar yatırım aracının gelecek dönemdeki fiyat seviyesine yönelik hisleriniz iyi olsa da sadece bu hislerle yatırım yapmak daha önce de söylediğimiz gibi gözü kapalı yürümek demektir. Bu yüzden öncelikle sakin olmalı, soğukkanlı davranmalı ve şirkete dair tüm verileri toplamalısınız. Hisse senedi yatırımcılarına yönelik yazdığımız Hisse Senedi Yatırımcıları Nelere Dikkat Etmeli? başlıklı yazımızda bu konuyla ilgili detaylar bulabilirsiniz. 

Temel analiz uzmanlar tarafından üç aşamaya ayrılır. Bunlar ekonomik analiz, sektör analizi ve şirket analizidir. Ekonomik analiz yatırım yapmayı düşündüğünüz dönemde ülkedeli genel koşulların analizi öncelikli olmak üzere piyasa koşullarının analizini ve ekonomik durumun analizini kapsar. Bu analizde ekonomik göstergeler önem taşır. Bu analizi yaparken millî gelir durumunu, ülke içinde yapılan yatırımları istihdam durumunu, güncel enflasyonu ve tabii ki faiz oranlarını hesaba katmanız gerekir. Eğer gelecek dönem size umut vermiyorsa yorum yaparken bu unsuru dikkate almalısınız. 

İkinci aşama sektör analizidir. Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün durumu ve gelecekte nasıl bir değişim göstereceği önem taşır. Bu analizi yaparken size yardımcı olabilecek unsurlar sektör daralmalarına ve genişlemelerine dair belirtiler olabilir. Dış ticaret beklentileri de göz önünde bulundurmanız gereken bir ögedir. Arz talep dengesi, ham madde eldesi, teknolojik gelişmeler, diğer devletlerin ve şirketlerin sektördeki konumu ve daha pek çok unsur sektörleri etkilemektedir. 

Son aşama olan şirket analizi, diğer analiz aşamalarında olduğu gibi çok sayıda etkeni barındırmaktadır. Bu etkenlerin etkisini araştırmak konusunda kolaylık sağlaması için geliştirilen SWOT Analizi yatırımcılara bir anlamda yardımcı olmaktadır. SWOT kelimesi strengths, weaknesses, oppurtunities, threats sözcüklerinin kısaltılmış hâlidir. Bu sözcüklerin anlamları güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditlerdir. Yani şirketin güçlü yanları, zayıf yanları nelerdir? Şirketin sahip olduğu avantajlar ve tehditler nelerdir? sorularını sormanızı sağlayan bir analiz yöntemidir. Bu analiz, şirketin barındırdığı hemen her özelliği göz önüne alarak zihninizde bir şema oluşturmanızı ve onun hakkında geniş çaplı bir değerlendirme yapmanızı sağlayacaktır. 

Hisse senedine birikiminizi yatırmadan önce yapmanız gereken bir analiz de yatırım aracının ait olduğu şirket hakkında geçmişten bugüne tüm verileri elde etmektir. Bu veriler şirketin kurulduğu dönemden bugüne uzanmalıdır. Şirket nasıl ve kaç ortakla kurulmuş? Sermayenin kaynağı nedir? Şirketin kurulduğu zamandan bugüne kadar kaç yönetici görev almış? Nasıl bir büyüme ve değişim göstermiş? Nasıl bir politika izlenmiş? Şirketin yakın zamanda gerçekleştirmeyi hedeflediği eylemler neler? Bu ve benzeri daha pek çok sorunun cevabını alana dek araştırmalarınızı sürdürmeniz gerekir. Şirkete ait hisse senedine yatırım yapmanız, şirketin her eylemine ortak olmanız anlamına gelmektedir. Bu yüzden bakış açınız, şirketin yöneticisinin bakış açısına benzemelidir.

Borsada Kâğıt Analizi - Teknik Analiz Nasıl Yapılır?

Temel analizin ardından yapmanız gereken diğer analiz de teknik analizdir. Teknik analiz, adından da anlayacağınız gibi teknik bilgilerle yapılması gereken bir analiz türüdür. Bunun için matematik ve mantık bilgilerine sahip olmanız ayrıca grafik okumayı bilmeniz gerekir. Grafikleri okumanın yanı sıra onları yorumlamalısınız da. Yaptığınız tüm yorumlardan ve elde ettiğiniz tüm verilerden hareketle yatırım aracının fiyat seviyesinin gelecek dönemlerde nasıl olacağına ve değerinin hangi yönde değişeceğine yönelik tahminler yapmalısınız. Bu yüzden teknik analiz yapmak temel analiz yapmaya kıyasla daha zordur. Bununla birlikte yatırımcılar güvenilirliğinin yüksek olması ve tahminlerin doğruluğunun daha yüksek olması açısından teknik analizi sıklıkla kullanırlar. Bu analiz sonucunda yatırımcılar yüksek kazanç elde etmektedirler. Çünkü grafikler, okumayı öğrendiğiniz zaman, gelecek dönemlerde fiyat seviyelerinin nasıl olacağına yönelik çok sayıda ipucu içerirler. Ayı ve boğa şekillerini okumuşsunuzdur. Ayılar ve boğalar, alıcıları ve satıcıları simgelemektedirler. Bazı durumlarda piyasaya alıcılar hakim olurken, bazı durumlarda satıcılar hakim olur. Bu hakimiyet durumu piyasalardaki tepe ve dip seviyelere göre değişmektedir. Bunları ön görmenin yolları ve yöntemleri vardır. Bu yöntemlere göre yatırımcılar pozisyonları açarlar ya da kapatırlar. Yöntemleri kullanabilmenin ön koşulu grafikte belirli şekilleri görmektir. bu şekiller sizi pozisyon açmanız yani alım yapmanız ya da pozisyon kapatmanız yani satım yapmanız yönünde uyarırlar. Grafikler sadece fiyat hareketlerini ve işlem hacimlerini gösterseler de kâr elde etme olasılığınızı yükselten ve kazanç getiren en önemli teknik analiz araçlarındandır. 

Borsada kâğıt analizi yapmak için izlemeniz gereken aşamaları ve dikkat etmeniz gereken ögeleri sıraladık. Borsada birikimlerinizi değerlendirmek için analizler açısından eksiklerinizi olduğunu düşünüyorsanız borsa eğitimi alarak bilgilerinizi artırabilirsiniz. Hatta Adım Adım Borsa Eğitimi ile Borsa Nasıl Öğrenilir? başlıklı yazımızı okuyarak bu konuda daha çok ipucu alabilirsiniz.Kayıtlı Yorumlar
ahmet tan
4.10.2016 23:13:48
elindeki kağıtları iyi anlaman lazım. bence duz mantık analiz yapabilirsin. kışın tüp yazın insaat cimento şirketleri. bu mantık denedim işe yarıyor.


Yorum Yap
İsminiz
Eposta
Yorumunuz
EN ÇOK
Canlı Borsa
Hisse
Fiyat
Fark %
Saat
AVGYO
5,41
19,96
18:14
MERIT
5,30
19,97
18:14
OZGYO
1,87
19,87
18:14
EUYO
1,49
12,88
18:14
AVHOL
3,27
12,76
18:14
SRVGY
3,29
-8,36
18:14
KUYAS
3,55
-4,57
18:14
GYHOL
1,50
-5,06
18:14
PRKME
2,83
-4,08
18:14
MARTI
0,56
-3,51
18:14
BRISA
6,44
-0,16
18:14
MMCAS
0,91
1,11
18:14
YESIL
1,95
-2,01
18:14
OZKGY
2,13
-1,85
18:14
ACSEL
2,84
0,71
18:14
EMTIA
Maden Fiyat Fark Fark %
Alüminyum 1,673.75 -2.50 -0.15%
Kaba Pirinç 10.700 +0.015 +0.14%
Nikel 10,285.00 -160.00 -1.53%
Bakır 2.239 +0.026 +1.17%
Brent Petrol 46.33 -2.14 -4.42%
Gümüş 20.410 +0.239 +1.18%
Ham Petrol 44.83 -1.97 -4.21%
Doğal Gaz 2.737 +0.003 +0.11%
Platin 1,100.40 +2.50 +0.23%
Altın 1,343.45 +8.15 +0.61%
Finans bültenine mail abonesi olarak güncel döviz,altın ve borsa kurlarının mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.
KUR ARŞİVİ
ALTIN ARŞİVİ
HİSSE İSTATİSTİKLERİ
191
147
Son güncellene tarihi : 23.3.2017 18:40:00
TRY
USD
EUR